Historie

Dětský pionýrský tábor „RADOST“ se odehrával poprvé ve Vítkově - Zálužném o prázdninách roku 1971. Děti byly ubytovány v nevyužitých ubikacích, které byly koncem padesátých a počátkem šedesátých let minulého století postaveny pro dělníky /tkzv. „Baraby“/ pracující na stavbě vodního díla Kružberk. Do té doby odtud dělníci pracující na stavbě vodovodního přivaděče k ostravskému oblastnímu vodovodu na Kružberku denně odjížděli za prací. Po dokončení vodního díla se hledalo využití tohoto areálu….. a našlo se……..

A tak vypukla prázdninová rekreace dětí - letní dětské tábory v tehdejší „Radosti“.

K dispozici táborníkům- v té době převážně dětem příslušníků Krajské správy SNB Ostrava - přibyl postupně vyhřívaný 25 metrový bazén, 20 chatek /zvaných teletníků/, podlouhlá dolní ubytovna s hernou, šestnácti pokoji a sociálním zařízením, prostřední zděná budova s kuchyní a jídelnou, jak ji známe dnes, venkovní umývárny atd. Horní zděná budova sloužila jako správní budova, sklad, pokoje údržby, zázemí hlavních vedoucích, kuchařek, pokoj sportovního referenta, lékaře a zdravotníků, ošetřovna, izolace.

Tak začaly děti o prázdninách využívat k táborovému programu nádherného okolí nabízejícího nesčetné možnosti táborových aktivit a vyžití v přírodě.

Táboráky, hry, soutěže, exkurze a výlety, návštěvy vojáků, hasičů, spojařů, psovodů se psy, dopravních policistů s ukázkami jejich práce byly vždy pro děti velkým lákadlem. Zejména chlapečtí táborníci vítali návštěvy těchto složek a byli pyšní na práci svých otců. Probíhaly zde výměnné prázdninové pobyty dětí příslušníků SNB z jednotlivých Krajských správ z Čech i Slovenska.

Opravy a údržbu dětského tábora zajišťovalo oddělení údržby Krajské správy SNB Ostrava. Správa zajišťovala rovněž jednotlivé prázdninové běhy personálně, tj., hlavními vedoucími, kuchařkami, správcem, služebními lékaři apod.

Svoje dětská a mladá léta v „Radosti“ strávila v polovině 80. let mimo jiné skupinka lidí – současných provozovatelů DT. Ve druhé polovině 90. let tábor „Radost“ provozoval Sportovní klub Policie Opava.

V roce 2003 se Krajská správa PČR Ostrava z důvodu omezených financí do sešlé a chátrající, sezónní, nerentabilní základny volající po nákladných opravách a investicích zbavuje….

…. A tak se nám otevřela možnost začít využívat táborovou základnu „RADOST“. Od léta 2003 tedy již pod naší hlavičkou….

zachraňujeme, budujeme, přestavujeme, sháníme, nakupujeme, opravujeme, vysazujeme, natíráme, udržujeme ….. a tak dál může běžet dětský tábor „RADOST“.

 

RS-Radost
Zálužné 28
749 01 Vítkov
Tel.,fax: +420 602 218 623 nebo 556 315 005
E-mail: info@rs-radost.cz

Číslo bankovního spojení : 1072523040/3030 vedený u AIR - BANK 

! NEHRADIT platby a částky, nikdy dříve než budete vyzváni a kontaktování  pověřeným pracovníkem RS RADOST!