Vozíčkáři na táboře

O prázdninách 2013 se v našem táboře „Radost“ rekreovalo a „táborničilo“ v jednotlivých turnusech přibližně 24 dětí s různým handicapem – tělesným, mentálním, kombinovaným i smyslovým postižením. Vedle těchto dětí zde strávily prázdniny další dvě stovky dětí v jednom integračním klubíčku, přičemž bariéru zdraví a postižení při hrách a volnočasových táborových radostech táborníci nepociťovali. Venkovní sprcha zakoupená z minigrantu ArcelorMittal Ostrava, a.s. sloužila nejen k venkovní bezbariérové hygieně nepohyblivých táborníků, ale i k osvěžení jinak handicapovaných a dalších dětí v horkých prázdninových dnech.

Čištění koryta potoka Horníka

V r. 2010 a 2011 realizovali členové sdružení „Radost, tábor pro všechny“ spolu s dětmi v rámci pobytových akcí několik brigád a pustili se do vyčištění cca 4 kilometrů koryta přítoku řeky Moravice – potoka Horníka, který obtéká naši táborovou základnu.

Protože razíme heslo „smetí do vody ani do lesa nesmí“, udělali jsme kus práce a vysvobodili čistou vodu od rozličných nepatřičností, které skutečně v čistém potoce nemají co dělat. Tak naplňujeme jeden z cílů naší činnosti, a sice posilování vztahu dětí k životnímu prostředí, péči o malebnou přírodu, které vracíme to, že v ní můžeme pobývat a užívat si jejich krás. Náš projekt byl podpořen společností OBI. :-)

Naučná stezka údolím koryta potoka Horníka

1.4.2012

V hlavách našich táborníků i dospělých členů sdružení „Radost, tábor pro všechny“ dlouho uzrával nápad na zbudování malé naučné stezky údolím potoka Horníka.

Naučná stezka údolím potoka Horníka, má za cíl zvýšit povědomí o významné lokalitě hodné trvalé ochrany.

Trasa - mapa – formou několika informačních tabulí, odpočívadel a karet stromů pojedná o zdejší oblasti, přičemž přiblíží návštěvníkům přírodní a kulturní dědictví této vzácné krajiny , „karty“ stromů, které děti budou vyrábět, budou pojednávat o význačných prvcích lesa i přírodní rezervaci Nové Těchanovice. Ve spolupráci s o.s. Zálužné chceme přímo v prostředí informovat o přírodní památce hodné trvalé ochrany – Nittmannově dole – významném zimovišti netopýrů.

Na zdejších svazích roste pospolu ojedinělá směs teplomilných a horských prvků - proto jsou Nové Těchanovice přírodní rezervací. Na naši stezku bude navazovat zamýšlená „Stezka břidlice“, kterou v budoucnu hodlá zbudovat občanské sdružení „Zálužné“, jehož prioritou je také ochrana přírody.

Na cca 5 km dlouhé trase na lesních cestách poblíž přírodní rezervace "Nové Těchanovice" a obcí Vítkov-Zálužné, Staré Těchanovice, Kružberk a Jánské koupele se díky vytvoření stezky, budou děti,které zde v panenské přírodě tráví dětské tábory, ale též obyvatelé okolních obcí, chataři, turisté, a návštěvníci této vzácné lokality o kraji dozvídat více než dosud.

Nad stezkou převezmeme v budoucnu patronát a ochranu, budeme o ni pečovat i v dalších letech.

Jsme přesvědčeni, že tkzv. "výchovou prostředím", které budeme trvale ošetřovat, bude většina návštěvníků laskavější a šetrnější k této čarokrásné lokalitě.

Na zbudování naučné stezky, kterou nám přislíbila finančně podpořit Nadace OKD, se již pilně pracuje, bezvadní a skvělí odborníci na přírodu z Opavské NATURY, o.s. s námi spolupracují a sdílí s námi naše nadšení. :-)

 

30.9.2012

vznikla v létě 2012 z podnětu občanského sdružení „Radost, tábor pro všechny“ a díky finanční podpoře nadace OKD.

Projekt mohl vzniknout také díky našim partnerům: Lesy České republiky- lesní správa Vítkov, občanskému sdružení „Zálužné“, společnosti Natura Opava, společnosti Semix Pluso a dalším partnerům, spolupracovníkům a dobrovolníkům, včetně letních táborníků, kteří při jejím zbudování v létě 2012 přiložili ruku k dílu. Pro tyto všechny je příroda trvalou hodnotou.

Vytýčením naučné stezky chceme zvýšit povědomí a atraktivitu přírodního parku Moravice. Stezka zviditelňuje výjimečnou přírodní rezervaci Nové Těchanovice, informuje o Evropsky významné lokalitě EVL CZ0813767 Zálužná, Údolí potoka Horníka. Okolí dětského tábora a sídla občanského sdružení „RADOST, tábor pro všechny“ se stalo malým naučným údolím, nad kterým budou členové sdružení dále držet ochrannou ruku.

Přejeme si, ať naučná stezka „ÚDOLÍM POTOKA HORNÍKA“ slouží k poznání, odpočinku a radosti všem návštěvníkům této oblasti, obyvatelům okolních obcí, turistům, chatařům, cyklistům.

  

RS-Radost
Zálužné 28
749 01 Vítkov
Tel.,fax: +420 602 218 623 nebo 556 315 005
E-mail: info@rs-radost.cz

Číslo bankovního spojení : 1072523040/3030 vedený u AIR - BANK 

! NEHRADIT platby a částky, nikdy dříve než budete vyzváni a kontaktování  pověřeným pracovníkem RS RADOST!