Program

Pro každý turnus jsme připravili kromě celotáborové hry i další zábavné a zajímavé aktivity.

V každém připravovaném turnusovém běhu se táborníci vydávají na tři celodenní výlety do osvědčených a populárních míst.

Všechny atrakce a programy jsou prověřeny pracovníky RS RADOST  a během návštěvy na děti dohlíží nejen oddílový a hlavní vedoucí daného aktuálního turnusu, ale také pověřený pracovník daného navštíveného místa.

Veškeré vstupy, programové aktivity a doprava na místo daného výletu jsou započítány v ceně poukazu.

Návštěva letního koupaliště / Aquaparku

V případě delší doby trvání nepříznivého počasí je zajištěna

Návštěva zajímavého zámku

Návštěva lanového centra

Návštěva EKO FARMY - Františkův dvůr - NOVINKA 2016

       

BOBOVÁ DRÁHA  - TOŠOVICE " HEIPARK " -  HIT DĚTÍ 

      Novinka roku 2015 v rámci aktivit pro naše táborníky, která se setkala s velkým úspěchem. V letošním roce rozšíříme dobu jízdy na bobové dráze.        Každé dítě se ze  současných třech jízd dostane podle svých možností a chuti až na pět parádních jízd se svým kamarádem / kamarádkou na bobu :)

      V rámci areálu HEIPARKU jsou v době návštěvy prováděny další aktivity s oddílovými vedoucími.

      Táborníci jsou před jízdou poučeni o správném způsobu jízdy, bezpečnosti  - použití bezpečnostních pásů a dalších prvků. V případě zájmu je zajištěn během jízdy s dítětem ( zvláště s těmi menšími anebo více bojácnými ) doprovod oddílového nebo hlavního vedoucího tábora přímo na bobu.

      Děti se na místo dopravují objednaným autobusovým spojem.

  

Celodenní výlety

Aktivity v rámci areálu tábora

...a mnoho dalšího :)

Veškeré vstupy, prohlídky a doprava v rámci všech aktivit na letním dětském táboře jsou v ceně pobytu :)

RS-Radost
Zálužné 28
749 01 Vítkov
Tel.,fax: +420 602 218 623 nebo 556 315 005
E-mail: info@rs-radost.cz

Číslo bankovního spojení : 1072523040/3030 vedený u AIR - BANK 

! NEHRADIT platby a částky, nikdy dříve než budete vyzváni a kontaktování  pověřeným pracovníkem RS RADOST!